Služby

Technik požární ochrany nabízí:

1) Preventivní požární prohlídky

2) Školení zaměstanců o požární ochraně  

3) Zpracování dokumentace požární ochrany

4) Začlenění provozované činnosti 

5) Bezpečnostní značky 

6) Kontrola a revize hydrantů

7) Montáž a revize požárních klapek,ventilů a stěnových uzávěrů

8) Revize hasicích přístrojů

9) Revize požárních dveří

10) Revize nouzového osvětlení

11) Revize a montáž požárních ucpávek

12) Revize elektrické požární signalizace - EPS

13) Kontrola a revize detektorů a čidel CO