Požární poplachové směrnice- vypracujeme Vám na míru 

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při vzniku požáru.

Požární poplachové směrnice obsahují

a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,

b) způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku       sboru dobrovolných hasičů podniku,

c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),

d) telefonní číslo ohlašovny požárů,

e) telefonní čísla tísňového volání,

f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Stanoví-li tak schválené posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, prověřuje se účinnost opatření uvedených v požárních poplachových směrnicích nejméně jednou za rok formou cvičného požárního poplachu. Vyhlášení cvičného požárního poplachu se předem oznámí příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje.

Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli činnosti.

Požární poplachové směrnice musí vypracova osoba odborně způsobilá k tomuto úkonu.

Podívejte se na náš: Ceník

požární poplachová směrnice- vzor.docx (14,9 kB)

 

TOPlist