Preventivní požární prohlídka

Preventivní požární prohlídky se provádějí v následujících lhůtách:

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce.

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců,

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nejméně jednou za rok.

Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti.

Co se kontroluje při preventivní požární prohlídce u SVJ (bytového domu):

Kontrola se skládá z fyzické kontroly objektu a z dokumentace. Při fyzické kontrole se kontroluje rozmístění hasicích přístrojů a jejich vhodné rozmístění. Dále se kontroluje rozmístění bezpečnostních tabulek. Kontroluje se úniková cesta, Kontrolují se společné prostory z hlediska požární bezpečnosti atd.

Při kontrole dokumentace se kontroluje: platnost revizí požárně bezpečnostních zařízení jako jsou revize hydrantů, požárních klapek, ucpávek, požárních dveří, nouzového osvětlení atd. Samozřejmostí je kontrola revize hasicích přístrojů. Kontroluje se vyvěšený požární řád, požární poplachové směrnice, požární kniha atd.

Kontrolu musí provádět Technik požární ochrany nebo OZO. 

Cena kontroly:Ceník služeb                                                                                                        

 

Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám,až do 1 000 000 pokud nezajistí plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobami s odbornou způsobilostí nebo nezřídí preventivní požární hlídku.

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat