Revize a kontrola požárních klapek

Každá požární klapka musí být usazena tak, aby byla možná její obsluha a kontrola. Na požárních klapkách musí být osazeny revizní otvory umožnující kontroly, údržby a čištění požárních klapek. Víka revizních otvorů včetně jejich těsnění musí mít alespon stejnou požární odolnost jako klapka nebo vzduchotechnické potrubí, na němž jsou umístěna. Pokud se zabudovává více požárních klapek do jedné požárně dělící konstrukce, musí být vzdálenost mezi skříněmi sousedních klapek nejméně 20 centimetrů. 
Po osazení požárních klapek do vzduchotechnického systému musí být zajištěno uvedení do provozu a jejich pravidelná kontrola a údržba v rozsahu a časovém intervalu stanoveném výrobcem.
 
 
TOPlist